شما را تنها نخواهیم گذاشت

چگونه از گارانتی استفاده کنم؟

فقط هفت روز

بگذارید بدون مقدمه بگوییم اگر از خرید شما یک هفته گذشته متاسفانه هیچ گارانتی غیر از گارانتی شرکتی درج شده روی بسته بندی محصول شامل شما نمیشود

برای آدرس زیر پست کنید

محصول را با یک کاغذ دست نوشته خودتان و مشکل فنی آن تحویل مامور پست دهید و برای آدرس “اصفهان – خیابان کاوه – جنب ترمینال کاوه – بازار صفا – موبایل کوثر” پست کنید

آیا هزینه ای باید بدهم؟

تمامی هزینه های پست دریافت و ارسال بر عهده فروشگاه کوثر است و شما لازم نیست هزینه ای پرداخت کنید

شامل می شود؟

آیا محصول شما شامل گارانتی میشود؟ ابتدا دقت کنید محصولی که خرید کردد در صفحه فروش ( سبد خرید) گارانتی 7 روزه کوثر در آن درج شده یا خیر | سپس محصول شما نباید عیب و ایرادی از طرف شما به آن وارد شده باشد بلکه باید عیب های فنی داشته باشد – برای مثال اگر اسپیکر پخش موسیقی از دست شما افتاد و شکست هیچ تعویضی از طرف ما صورت نخواهد گرفت